Wat de moeite waard is, verdient jouw energie

 

Terugblik Trilling en Gezondheid
India inspiratiebron  
Inspirerende films Vihar Kunja

Inspirerende films

Films met ieder een eigen verhaal dragen voor ons herkenning, verdieping, bewondering en ontwaking in zich. Een verhaal kan telkens weer opnieuw ervaren worden, afhankelijk van je eigen bewustzijns moment.
We geven onze persoonlijke uitdagende beschrijving om eenieder de mogelijkheid te bieden op een nieuwe manier een misschien bekende film te gaan beleven.
De films staan alfabetisch geordend.

American Beauty

American
Beauty

Oppervlakkig gezien heeft de film de gebruikelijke hedendaagse thematiek: zinloosheid, ontrouw, ambitie en disfunctionele gezinnen. Alles in deze film komt ons bekend voor, maar net als in het echte leven is alles anders dan het lijkt.
In iedere scene worden wij en de trance waarin we leven zichtbaar gemaakt.
Met name de afloop van de film brengt ons tot het verrassende besef hoe gekleurd we het leven ervaren, interpreteren en beleven.

As it is in Heaven
As it is
in heaven

Een indrukwekkend verhaal over het vinden van je eigen toon, van je waarachtige uitdrukkingsvorm. Waardig omgaan met een ander, niets achterhouden van wat je weet.
Alles wordt zichtbaar in deze film. De uiteindelijke acceptatie van jezelf en van de ander zoals hij is.

baraka
Baraka

Adembenemende shots van rond de wereld laten de schoonheid en de vernietiging van de natuur en de mensheid zien.
De film bevat images van landschappen, culturen en religieuze ceremonies, monumenten en mensen van rond de wereld.
De film zoekt voor een universeel cultureel perspectief: er zullen verschillende culturen in elkaar overvloeien.
Met muziek van Michael Stearns vertelt de film het verhaal van onze planeet.

Brother Sun Sister Moon
Brother Sun
Sister Moon

Een film over de jonge jaren van Franciscus van Assisi, die zijn familierijkdommen opgaf om één te zijn met de natuur en een leven onafhankelijk van materieel bezit te leiden. Op zoek naar een spirituele band met de wereld zei hij zijn comfortabele leventje vaarwel.
Deze film brengt ons terug bij de staat van eenheid, die in ons is, maar die we vergeten zijn. Oorspronkelijk, spontaan, onschuldig, de kinderlijke natuur.

Bruce Almighty
Bruce Almighty

God is er altijd en overal, maar we zijn niet open om het te zien.
Alle lijden in ons en gevoelens jegens anderen om ons heen zijn slechts een illusie, ter compensatie voor het bewuste contact met de Goddelijke Bron. Velen hebben vanuit deze zoektocht het besluit genomen alleen te leven, op zichzelf, niemand meer nodig te hebben, om niet gekwetst te willen worden. Angst, twijfel, en onzekerheid zijn allemaal onderdeel van de illusie, schijnbare afgescheidenheid van de Goddelijke Bron.

Celestijnse Belofte
De Celestijnse Belofte
Het verhaal van James Redfield neemt je mee in opbouw van de 9 inzichten tot een steeds ruimer Bewust Zijn. Meerdere scenes maken bijzondere momenten visueel, zoals het overdragen van energieen van de een op de ander, zowel in stimulerende als in remmende zin. Het kan werken als een eye-opener voor je eigen leven.
crash
Crash

Een krachtig drama waarbij de levens van een aantal mensen onverwacht letterlijk en figuurlijk met elkaar in botsing komen.  De film laat mooi zien hoe ieder in zijn eigen verhaal zit en van daaruit de werkelijkheid beleeft en kleurt. Ondanks alle gebeurtenissen kun je op het einde van de film niet zeggen wie nu goed of slecht is.  En dit geldt alleen nog maar zolang je vanuit het dualistische denken de verhalen beredeneert en analyseert. De film gaat zeer diep in zijn boodschap. Je zult ervaren dat je niet zomaar zelf in de hand hebt hoe je leven verloopt. Wat je wel zelf in de hand hebt is hoe je het leven ervaart.

Dead Poets Society
Dead Poets Society
Ook binnen het onderwijs zijn we geconditioneerd, alles wordt in vaste hokjes geplaatst, en wordt hierdoor een statisch geheel. De film laat zien hoe het een klas met leraar vergaat op het moment dat ze hun gevoel laten spreken in plaats van hun hoofd. Woorden alleen (poetry) leven niet. De uitdrukkingsvorm in woorden vindt zijn ultieme vorm via het in beweging brengen van gevoel, lijf, omgeving, gedachten, emoties......
Don Juan de Marco
Don Juan de Marco
Het is aan eenieder vrij om de werkelijkheid te beleven zoals hij dat wil. We kunnen de werkelijkheid kwalitatief veranderen door ze vanuit ons hart te beleven. Dé werkelijkheid ligt heel dicht bij wat je vanuit je hart beleeft.. Dus wat let je om de werkelijkheid zo vanuit je hart vorm te geven dat ze aangenaam is voor jou en ieder om je heen.
finding neverland
Finding Neverland

Afhankelijk van plaats, tijd en bewustzijn beleven we allemaal onze eigen werkelijkheid. Echter hierbinnen kunnen we zelfs kiezen. Zo kun je het lijden van een ander zien en toch voor de overstijgende innerlijke werkelijkheid kiezen die de vreugde binnen het lijden zichtbaar maakt. Het kind in jou dat het daglicht mag aanschouwen.
Waar zal jouw verbeeldingskracht je naartoe brengen? Alles is mogelijk.
Pas als je een overstijgende stap kunt maken in bewustzijn, dan pas kun je het menselijke bewustzijn van lijden en afhankelijkheid schouwen. Ervaren zonder te oordelen. En als je het kunt schouwen, kun je het veranderen. Wat is er dan mooier dan het voor een grote groep bereikbaar te maken. Een film met waargebeurde feiten.

Forrest Gump
Forrest Gump

Een film over iemand die niet gevangen is in de gebruikelijke structuren van dwangmatig denken. Niet omdat hij het dwangmatige denken ontstegen is, maar omdat hij niet tot dwangmatig denken is gekomen. Dat stadium van nog niet gevangen zijn in gedachten heeft veel overeenkomsten met de verlichte toestand. Zijn leven ontvouwt zich heel natuurlijk, alles verloopt vanzelfsprekend. Alles komt op het juiste moment. Overal waar hij naar toe gaat is hij een kracht van het goede.

Freaky Friday
Freaky Friday
Een leuke film die je laat zien en confronteert met het gegeven dat ieder zijn wereld ervaart vanuit zijn persoonlijke waarnemening, gebaseerd op omgeving, conditionering, angsten, overtuigingen enz... In deze film vindt de ultieme confrontatie met en inleving in de ander plaats door letterlijk van lichaam te ruilen.
Gandhi
Gandhi
Het leven van Gandhi waarin mooie verfilming van creeren zonder geweld, met respect voor de ander. Met regelmaat word je meegenomen in een overstijgende, schouwende beeldvorming. Het volgen van je hart, waarachtigheid, maar ook hoe onmacht zich op verschillende manieren kan uiten.
Groundhog Day
Groundhog Day

De film houdt mensen een spiegel voor, draagt ertoe bij dat mensen naar binnen keren en zich afvragen wat voor hen belangrijk is. Als kijker maak je hetzelfde door als de personage. Je gaat door verschillende lagen om tot het zuiverende besef te komen dat je leven zinloos is. Je gooit alles overboord en maakt jezelf helemaal leeg om te zien dat je leven wel zin heeft.
De film laat zien dat we ons leven kunnen veranderen. En als je verandert, wordt je daarvoor beloond……

into great silence
Into great Silence
Een bijna drie uur durende film over bewustzijn en absolute aanwezigheid. Een grotendeels stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Mooi en bijzonder in zijn eenvoud, ritme, rituelen en bovenal de stilte.
K-Pax
K-Pax
Wat is nu werkelijk realiteit. Iets wat ingewikkeld lijkt, is dat alleen maar omdat je het via je brein benadert. Zodra je de werkelijkheid neemt zoals ze is, neemt de kwaliteit van leven toe. Leven in het moment.
Les uns et les autres
Les Uns et les Autres

Een wereldberoemde 3 uur durende klassieker.
In deze film word je deelgenoot van het leven dat zich voltrekt in verschillende families op verschillende plaatsen op de wereld. In een periode lopend van net voor de tweede wereldoorlog tot de tachtiger jaren gedurende 3 generaties.
Het maken van muziek staat hierin centraal en passie zal hun uiteindelijk samenbrengen. Niets voltrekt zich in het leven zonder een reden. Deze wordt zichtbaar als je de overview hebt.
Als kijker word je meegenomen in deze overview. Je ziet hoe belangrijk de ene generatie is voor de andere en hoe we uiteindelijk allemaal in dat ene verhaal van de allesomvattende bewuste schepping zitten. We kunnen niet zonder elkaar, we scheppen samen de werkelijkheid zoals die zich ontvouwt.Uiteindelijk is liefde, vertrouwen en overgave hetgene dat ons verbindt.

Love Actually
Love Actually

Een film over Liefde. Ware liefde kent alleen oprechtheid, leven vanuit je hart. Het gaat voorbij aan woorden, het is puur ervaren!
“Je hoort vaak dat dit een wereld vol haat en hebzucht is. Dat vind ik niet. Voor mij ziet het er uit dat er overal liefde is. Vaak valt het gewoon niet op of is niet belangrijk genoeg om het in het nieuws te vermelden. Maar het is er altijd. Vaders en zonen, moeders en dochters, echtgenoten, vriendjes en vriendinnetjes, oude vrienden. Als je goed kijkt kun je echt overal liefde vinden.”

mar adentro
Mar Adentro
(the sea inside)

Op het moment dat iemand na een lang ziekbed het leven ziet als een recht en niet als een verplichting en alleen nog maar dood wenst te zijn, brengt dat heel wat teweeg in zijn omgeving. Oordelen en meningsvormen laten de beperkte werking van de menselijke geest zien. De kijk op het leven wordt bepaald door eigen achtergronden. Wat gebeurt er als we dat stuk kunnen loslaten en overstijgen, enkel nog ervaren wat er is, zonder oordeel, zonder haat, zonder strijd.
De wens dat het einde van het fysieke leven er is, brengt de persoon tot een waarachtigheid van Zijn. Dat is liefde in de ultieme vorm.
Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Music of the heart
Music of the Heart

Een vioollerares weet haar passie over te brengen op kinderen. Bij de kinderen gaat hun hart weer open, dit geeft hun kracht.
De kracht die vanuit het hart komt, vindt altijd de juiste weg en is niet te stoppen, laat staan als je met velen bent. Anderen kunnen dan niet anders dan ook hun hart te openen.

Patch Adams
Patch Adams

Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal komen aan bod:
Macht versus ethiek, het denken versus intuïtie en de vraag naar balans. Alleen in het hier en nu kun je volledig waarnemen. Als je je op het probleem focust zie je de oplossing niet.
Als je een compleet niet strokend idee hebt, “out of the box”, roept dit chaos en weerstand op in je omgeving. Je denken houd je vast in vooropgestelde patronen.
Als je jezelf kent en je volledig potentieel leeft, word je een bewust scheppend persoon. We zullen altijd voortrekkers nodig hebben, anders zullen we nooit uit de beperkte vorm wegkomen.

Pay it forward
Pay it forward

Dit is je opdracht:
“Denk over een idee om onze wereld te veranderen, en zet het om in handelen.”
Het is zo raar, gek, lastig, saai..... Wat dacht je van “mogelijk”. Het is mogelijk.
Het Rijk der Mogelijkheden, waar bestaat dat? In ieder van ons. Dus je kunt het. Het is aan jou!

Phenomenon
Phenomenon

Deze film maakt op zijn manier zichtbaar wat er met mensen gebeurt als ze de beschikking krijgen over alles wat er is, zogenaamde “bovennatuurlijke krachten”. Hoe ga je daar mee om als het zich in jouw bewustzijn manifesteert? Kun je dat delen? Willen anderen dat met je delen? Hoe gaan anderen hiermee om? Overgave versus verzet? Vertrouwen versus wantrouwen?
En hoe zal de wereld er uitzien als je deze manifestatie toestaat?

Powder
Powder

Een film over een buitengewoon mens met voor onze begrippen bovennatuurlijke krachten. Deze film handelt over iemand die op deze wereld is gekomen met voor ons ongekende mogelijkheden. Als je door iemand heen kunt kijken en doorlopend de eenheid van alles ervaart, is het soms moeilijk je te handhaven in onze begrensde werkelijkheid. Deze film laat ons zien dat ook wij over dit alles kunnen beschikken. Ergens in ons bevindt zich onze natuurlijke staat van Zijn!

reclaim your brain
Reclaim your brain
De media/televisie maakt de hedendaagse mens tot wat hij denkt, doet, eet, enz.
Hoe bewust zijn wij ons hier nog van? In deze film komt iemand die bij de media werkt door een ingrijpende gebeurtenis tot het bewustzijn dat we gemanipuleerd worden. Hij besluit hierin verandering te brengen. Er vormt zich een groep. Samen vinden ze een weg de media te beïnvloeden en zo het volk te dienen.
Zijn we zo vrij als we denken?!
siddharta
Siddharta
Siddharta volgt de spirituele tocht van een rusteloze jonge brahmanenzoon, die zijn huis verlaat om innerlijke rust te vinden. Als zoon van een rijke Indiase familie geeft Siddharta al zijn bezittingen op en begint aan en pelgrimstocht door India.
Als asceet in de bergen mediteert en vast hij, maar vindt de waarheid niet. Zwervend als bedelmonnik hoort hij spreken over de Boeddha, maar ook de grote Meester kan hem niet helpen. Siddharta stort zich in het wereldse leven, wordt minnaar van de courtisane Kamala, verwerft rijkdom en bezit, totdat hij beseft dat ook dit niet is waar hij naar zoekt. Als Siddharta als veerman gaat werken, vindt hij uiteindelijk een manier om tot zijn ware zelf te komen.
The five people you meet in heaven
The five people you meet in heaven

De gebeurtenissen in ons leven volgen elkaar op, vaak kunnen we ons niet bedenken waarom dingen gaan zoals ze gaan en waarom dingen ons overkomen.
Deze film reikt je een holistische kijk op het leven aan.
Het is wat je kunt noemen het leven waarnemen als een geheel. We hebben altijd geoordeeld over onszelf en anderen omdat we keken als een mier, en niet als een adelaar.

The gods must be crazy
The Gods must be crazy
Een film over één werkelijkheid die door iedereen heel verschillend wordt ervaren. Ervan uitgaande dat er maar één werkelijkheid is, kunnen we concluderen dat we allemaal slechts onze eigen werkelijkheid zien. Al onze werkelijkheden zijn naast elkaar aanwezig, en spelen zich af in die ene werkelijkheid. Een grappige familiefilm!
The Kid
The Kid
Net voor z'n 40e verjaardag wordt een succesvol zakenman geconfronteerd met zijn kinderdromen. Veel mensen passen zich aan aan de heersende maatschappelijke beeldvorming. Succesvol zijn in het leven betekent dan geld, materie en status. Maar wat als je opnieuw geconfronteert wordt met je onbevangen levensidealen. Deze passen niet zomaar binnen de maatschappelijke beeldvorming. Een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis kan verstrekkende gevolgen hebben voor je verdere leven. Maar was de gebeurtenis zoals jij hem registreerde?
The Matrix
The Matrix
Is de werkelijkheid zo werkelijk als wij hem werkelijk ervaren? Is er een werkelijkheid buiten ons of speelt deze zich totaal af in ons brein? Of wordt onze werkelijkheid gemanipuleerd door een grote computerserver buiten ons? Het aanvaarden van de werkelijkheid zoals ze is betekent niet dat je hemels beeld daaraan beantwoordt. In de Matrix zit ontzettend veel stof om tot een ander besef te komen. Het is een uitdaging om deze film vanuit een breder perspectief te bekijken.
the tibetan book of the dead
The Tibetan book of the dead
De dood is er in vele vormen, echter het omvat altijd een proces van loslaten. Het kan een proces zijn waarin je het fysieke lichaam loslaat, of een proces in het leven zelf waarin je iets (dat je als een essentiele waarde van jouw leven ziet) loslaat. Maar hoe dan ook, het is altijd weer een doorgang om dichter bij je ziele-leven te komen, het alsmaar verdergaande proces van de evolutie van het zielsbewustzijn. Hoe dichter je bij deze kern bent, hoe sterker de ervaring dat er eigenlijk geen dood is. Het is een doorlopende evolutie van het bewustzijn, waarvan de dood een onderdeel is. Hoe bewuster een ziel in dit proces staat, hoe dichter hij/zij bij de bron is. Dan is een reincarnatie niet meer noodzakelijk, aangezien de ziel zich bewust is van zichzelf en zichzelf en zijn afgestemde werkelijkheid bewust kan scheppen. De evolutie van het bewustzijn gaat dan over in de bewuste evolutie.
Whale Rider
Whale Rider
We zijn allemaal zo geconditioneerd dat we onze antwoorden zoeken daar waar ons brein ons naartoe leidt. Het gevolg daarvan is dat we de antwoorden die zo dichtbij zijn en voor onze voeten liggen niet zien. Door te leven in het verleden of in het toekomstbeeld dat zich in ons afspeelt, zijn we niet in staat om waar te nemen wat er werkelijk is.

 


top


HighLights

Revitaliseren met
Multi Wave Oscillator

top