Voor het plezier van Zijn ben je gekomen

 

Terugblik Trilling en Gezondheid
India inspiratiebron  
Inspirerende films Vihar Kunja
Ramana Maharshi Sri Aurobindo
en de Moeder
Auroville
Aforismen
Ramana Maharshi
MatriMandir Foto's
MatriMandir

Ramana Maharshi

Inleiding

"Het wezen van het zijn is tijdloos, en niet afhankelijk van leven en dood. Het wezen van het goddelijke, het diepste inwezen van alles."

 

Sri Ramana Maharshi was een van de grootste en meest geliefde meesters van de vorige eeuw. Als jonge jongen raakte hij diep verlicht tijdens een bijna-dood ervaring. Hij merkte dat hij bij een proces aanwezig was, wat hem in de kern niet raakte. Via het zichzelf stellen van de vraag 'Wie ben ik' kwam hij in het centrum van zijn wezen. Hij ervoer als vaststaand feit (en niet als theorie), dat zijn afzonderlijke persoonlijkheid was opgelost in de oceaan van (eenheids)bewustzijn.  

Ramana werd geboren in Zuid-India (1879-1950) en leefde gedurende meer dan vijftig jaar op de heilige heuvel Arunachala. Hij is bekend vanwege de kracht van zijn stille aanwezigheid, zijn zuivere leven en zijn compromisloze leer van Zelf-onderzoek. De Dalai Lama, Carl Gustav Jung, Mahatma Gandhi en nog vele anderen hebben erkend hoe bijzonder Ramana was en hoe effectief zijn methode van 'zelfonderzoek' is.
Zijn wijsheid is een leidraad voor miljoenen mensen.

 

Zijn lering


Wat Ramana ons leert is ons steeds te focussen op de vraag: 'Wie ben ik?'
Ramana gaf aan dat het werkelijk toelaten van deze vraag het oplossen van gedachten en identificaties teweegbrengt, en hij beperkte zich meestal tot het daadwerkelijk laten ervaren van het effect van de vraag, zonder al te veel toelichting.
Het ‘ik’ is een ongrijpbare verbinding tussen het lichaam en louter Bewustzijn. Het is niet werkelijk. Zolang je niet nauwkeurig kijkt blijft het je last bezorgen. Maar wanneer je werkelijk je aandacht ernaar toe brengt blijkt het niet te bestaan.
Door onze aandacht naar binnen te richten en onophoudelijk de aard van het 'ik' te onderzoeken, beginnen we in te zien hoe onstabiel en vluchtig dat 'ik' is. Als we vasthouden aan dit zelfonderzoek, begint de ik-ervaring haar kracht te verliezen en openbaart zich het universele 'ik' – dat wat we in werkelijkheid zijn. Het zelfstandige individuele bestaan zal smelten in de oceaan van het Echte, waaruit het altijd al is opgebouwd: louter Bewustzijn.
Want zelfverwerkelijking is de natuurlijke conditie van de mens.

Ramana wilde geen leerlingen aannemen of vaste voorschriften geven voor 'hoe men een spiritueel leven kan leiden'. Omdat hij dus ook niet autoritair begeleidde kregen allerlei mensen de kans zijn leer in hun eigen leven toe te passen naar hun omstandigheden.

 

Wij hebben geen bewustzijn, wij zijn bewustzijn


De terugkeer naar eenheidsbewustzijn is volgens hem het ultieme doel van het leven. Alles wat jou overkomt is een aanwijzing voor de richting naar waar je naar moet kijken. Jezelf. Of je daar zelf iets aan doen kan is de vraag. Ramana gaf wel veel aanwijzingen wat je zou kunnen doen, maar evenzo vaak zei hij dat alles in het leven vast ligt. Er is geen doen, alleen Zijn...... Wees alleen bewust. Dat is jouw enige vrije keuze.

Voor meer informatie zie www.sriramanamaharshi.org

 

Arunachala

Arunachala wordt beschouwd als de heilgste berg van India, waaraan de ashram van Ramana Maharshi is gelegen.
Ramana benadrukte dat het de kracht van Arunachala was die zijn eigen Zelfrealisatie te weeg heeft gebracht. Hij schreef gedichten waarin hij sprak van de grootheid van Arunachala en de laatste 54 jaar van zijn leven is hij er nooit verder dan twee kilometer bij vandaan geweest.
Het is een grote krachtplek op aarde. Arunachala heeft de afgelopen eeuwen de bevrijding van veel oprechte zoekers bewerkstelligd en zijn stralende kracht heeft tot op deze dag een magnetische aantrekking voor hen die willen weten wie ze werkelijk zijn.


top


HighLights

Revitaliseren met
Multi Wave Oscillator

top