Samen een zijn betekent allemaal anders zijn
en elkaar aanvullen

 

Terugblik Trilling en Gezondheid
India inspiratiebron  
Inspirerende films Vihar Kunja
Ramana Maharshi Sri Aurobindo
en de Moeder
Auroville
Aforismen
Ramana Maharshi
MatriMandir Foto's
MatriMandir

Matri Mandir


MatrimandirDe naam 'Matrimandir' betekent letterlijk ' Tempel van de Moeder'. Volgens Sri Aurobindo's leer staat het 'Moeder' concept voor het grote evolutionaire, bewuste en intelligente Levensprincipe, de Universele Moeder. Dit Goddelijke bewustzijn tracht de mensheid te helpen boven zijn huidige beperkingen uit te groeien naar de volgende stap van zijn evolutionaire avontuur, het supramentale bewustzijn. Voor meer info zie het artikel over Sri Aurobindo en de Moeder.

De Matrimandir - de 'ziel van de stad' - bevindt zich in het centrum van Auroville. De uitgestrekte, open plek waarop de Matrimandir is gelegen wordt het Vrede gebied genoemd, ook wel het park van Eenheid. Deze prachtige plek, solitair en stil, is bedoeld om de ware en innerlijke vrede en eenheid te belichamen. Want zonder deze beleving zou er geen echte vooruitgang mogelijk zijn, op wat voor niveau dan ook.
De Matrimandir rijst als een grote gouden bal uit de aarde omhoog, de geboorte van een nieuw bewustzijn symboliserend, dat zoekende is zich te manifesteren.

De Moeder zag de Matrimandir als het 'symbool van het antwoord van het Goddelijke op het streven van de mens naar volmaaktheid' en als 'de centrale bindende kracht' voor de groei van Auroville.

 

Je bewustzijn vinden...

De Matrimandir is er voor 'diegenen die willen leren zich te concentreren'...
'Geen meditaties, niets van dat, maar ze zouden daar in stilte moeten blijven, in stilte en concentratie. Een plaats om te trachten je bewustzijn te vinden.'

"Laat het geen religie worden", zei de Moeder.
'Wat het nieuwe bewustzijn wil is: geen verdelingen meer.
Om in staat te zijn het spirituele uiterste te begrijpen, het materiele uiterste, en het ontmoetingspunt te vinden, het punt waar dat een echte kracht wordt.'

 

De 'inner chamber'

inner chamber


De ruime binnenkamer in de bovenste halve bol van de structuur is volledig wit met witte marmeren muren en wit wollen vloerkleed.
In het midden straalt een bol van puur kristalglas de energie van de zon in de ruimte. Het zonlicht is elektrisch gestuurd en daalt neer door een opening in het hoogste punt van de gouden bol.

"Het meest belangrijke is dit: het spel van de zon op het centrum. Want dat wordt het symbool, het symbool van toekomstige realisatie."

Er zijn geen afbeeldingen, geen georganiseerde meditaties, geen bloemen, geen wierook, geen kaarsen.
De Matrimandir is niet een tempel in de conventionele zin van het woord, ook is het niet een plaats van aanbidding. Geen religie of religieuze vormen, of ze nu oud zijn, huidig, nieuw of toekomstig.

Een plek waar absolute stilte is vereist om de atmosfeer op het hoogste niveau te behouden. Stilte en concentratie, zuiver bewustZijn!

Klik hier voor meer foto's Matrimandir van binnen.


top


HighLights

Revitaliseren met
Multi Wave Oscillator

Symbool Sri Aurobindo
symbool Sri Aurobindo
De neerwaartse driehoek vertegenwoordigt Sat-Chit-Ananda
(Waarheid-Bewustzijn-Gelukzaligheid)

De opwaartse driehoek representeert het aspirerende antwoord van de materie in de vorm van leven, licht en liefde.

De samenkomst van beide, het centrale vierkant, is de perfecte manifestatie, met in het centrum de Supreme - de lotus.

Het water in het vierkant staat voor de veelzijdigheid, de schepping.

 

Symbool de Moeder
symbool de Moeder
De centrale cirkel vertegenwoordigt het Goddelijke Bewustzijn.

De vier bladen representeren de vier krachten van de Universele Moeder.

De twaalf bladen staan voor de twaalf krachten van de Moeder die tot uitdrukking komen in haar werk.

top