Vertrouw op je eigen inzichten
aangaande de hogere waarheden

 

Terugblik Trilling en Gezondheid
India inspiratiebron  
Inspirerende films Vihar Kunja
Ramana Maharshi Sri Aurobindo
en de Moeder
Auroville
Aforismen
Ramana Maharshi
MatriMandir Foto's
MatriMandir

auroville

 

Symbool Auroville“De aarde heeft een plaats nodig, waar de mens kan leven, gevrijwaard voor alle nationale wedijver, sociale conventies, tegenstrijdige zedelijke beginselen en tegenover elkaar staande godsdiensten.
Een plaats waar mensen, bevrijd van deze slavernij aan het verleden, zich volledig kunnen wijden aan het ontdekken en in praktijk brengen van het Goddelijk Bewustzijn, dat zich wil manifesteren.”
Citaat uit : de Moeder, Auroville, Stad van de Toekomst

 

Naar de woorden van de Moeder

De ware geest van Auroville is een geest van samenwerking en die moet er meer en meer komen.
Het doel van Auroville is het verwerkelijken van een doeltreffende menselijke eenheid en vrede op aarde.
Auroville wil een universele stad zijn, waar mannen en vrouwen uit alle landen in vrede en toenemende harmonie kunnen leven, boven ieder geloof, iedere politiek en nationaliteit.

Auroville is niet gecreeerd voor de bevrediging van de ego's en hun hebzucht. Auroville wil een nieuwe wereld scheppen die de goddelijke volmaaktheid uitdrukt.

De goede wil om een collectief experiment voor de vooruitgang van de mensheid te ondernemen is voldoende om te worden toegelaten. De opzet is dat allen die er wonen aan het leven en de ontwikkeling van de stad deelnemen, naar hun capaciteiten en middelen. Een stad die richting geeft aan 'self-supporting', in eigen behoeften voorzien.

Eenheid, Harmonie, Samenwerking
Iedere oprechte poging om vrede en eenheid tussen mensen tot stand te brengen, is welkom in Auroville.
Dat kun je ontdekken door heel diep in je eigen innerlijk te gaan en de plaats te vinden waar alle verschillen samenkomen om de wezenlijke en eeuwige eenheid te vormen. Eenheid moet zich verwerkelijken door vereniging van de velen.

De culturen van de verschillende delen van de wereld zullen er vertegenwoordigd zijn op een manier, die hen voor iedereen toegankelijk maakt, niet alleen intellectueel, door ideeen, theorieen, principes en de taal, maar ook vitaal door gewoonten, gebruiken, kunst in al haar vormen.

Auroville is de ideale plaats voor hen die de vreugde en bevrijding willen ervaren geen persoonlijke bezittingen meer te hebben.

Maak je bewustzijn zo ruim als de aarde en je zult plaats hebben voor alles.

 

Het symbool van Auroville

 

Symbool AurovilleDe Moeder heeft de volgende uitleg gegeven aan het symbool:
De punt in het midden stelt de Eenheid voor, de Supreme;
de binnencirkel staat voor de schepping, het ontwerp van de stad;
De bloembladen stellen de kracht van expressie, het uitdrukkingsvermogen voor, de verwerkelijking.

De Moeder gaf in een 4-punten charter haar visie aan Auroville voor een integrale levenswijze:

* Auroville behoort niemand in het bijzonder toe. Auroville behoort de mensheid in haar geheel toe. Maar om in Auroville te leven moet men een bereidwillige dienaar zijn van het goddelijk bewustzijn.

* Auroville zal de plaats zijn van een eindeloos ontwikkelingsproces, van constante vooruitgang, en van jeugd die nooit veroudert.

* Auroville wil de brug zijn tussen het verleden en de toekomst. Door gebruik te maken van al de uiterlijke en innerlijke ontdekkingen, zal Auroville toekomstige realisaties vastberaden tegemoet gaan.

* Auroville zal een plaats zijn waar materieel en spiritueel onderzoek wordt gedaan om op een levende manier een echte menselijke eenheid te belichamen.

De universele stad Auroville werd officieel aanvaard op 28 februari 1968, toen jongeren uit 124 landen en uit alle 23 staten van India een handvol aarde uit hun vaderland deponeerden in een marmeren urn in het centrum van Auroville. Hiermee symboliseerden zij de geboorte van een stad die gewijd is aan de eenheid van de mensheid. Gebaseerd op het werk en de visie van Sri Aurobindo is Auroville bedoeld als een plaats voor de manifestatie van een werkelijke menselijke eenheid in verscheidenheid.

De Matrimandir - de 'ziel van de stad' - bevindt zich in het centrum van Auroville.


top


HighLights

Revitaliseren met
Multi Wave Oscillator

Symbool Sri Aurobindo
symbool Sri Aurobindo
De neerwaartse driehoek vertegenwoordigt Sat-Chit-Ananda
(Waarheid-Bewustzijn-Gelukzaligheid)

De opwaartse driehoek representeert het aspirerende antwoord van de materie in de vorm van leven, licht en liefde.

De samenkomst van beide, het centrale vierkant, is de perfecte manifestatie, met in het centrum de Supreme - de lotus.

Het water in het vierkant staat voor de veelzijdigheid, de schepping.

 

Symbool de Moeder
symbool de Moeder
De centrale cirkel vertegenwoordigt het Goddelijke Bewustzijn.

De vier bladen representeren de vier krachten van de Universele Moeder.

De twaalf bladen staan voor de twaalf krachten van de Moeder die tot uitdrukking komen in haar werk.

top