Codes |

 

 

 

 

 

 

Terug naar onze Essentie

De meeste mensen hebben de focus op uiterlijke zaken die gebeuren, misstanden op wereldniveau die ons uit balans trekken. Hierdoor wordt de kracht die we in ons dragen ondermijnd en we worden weggehouden van de werkelijke zielebeleving, die een eindeloze potentie in zich draagt.

Technologie beheerst in steeds grotere mate ons leven en creëert een toenemende afhankelijkheid ervan. AI ontneemt ons de gelegenheid om zelf na te denken, er wordt voor ons gedacht. Belangrijk hierin is het besef dat technologie nabootst wat wij van nature in ons dragen. Met een wezenlijk groot verschil: in de technologische benadering ontbreekt de ware essentie: Liefde. En daarmee wordt de mens als lichtwezen dat zich van nature kenmerkt door goedheid, liefde, empathie, mededogen,vergevingsgezindheid en intu├»tie, ontkend.

Ik Ben Aanwezigheid - I Am Presence

In de geestelijke wereld achter de stoffelijke wereld bevinden zich de hogere lagen van ons wezen, onze ziel, de ziel van onze ziel en nog veel meer lagen die elkaar omvatten en doordringen.

De Ik Ben Aanwezigheid - I Am Presence is de aanwezigheid van God die in ieder van ons geindividualiseerd is. Het is ieders persoonlijke Bron. Je zou je Ik Ben Aanwezigheid kunnen zien als een stralend wezen van licht voobij je uiterlijke zelf. Het fysieke lichaam en de persoonlijkheid zijn slechts een heel klein deel van wie we zijn. We zijn multidimensionale wezens die deel uitmaken van vele niveaus van bewustzijn. En in deze tijden van verandering worden we getriggerd om ons dat te herinneren. Herinneren dat onze ware aard Liefde is, het herinneren van onze Eenheid met al het leven. Een reis van liefde en herinnering die iedereen maakt.