MultiWaveOscillator |

 

 

 

 

 

 

Evolutie van Bewustzijn

Het is de tijd van herinneren. Wie je bent, waarom je nu hier op aarde bent. Op dit moment, tijdens de grote verandering, een groot ontwaken. We gaan leven vanuit ons hart. Binnenin de heilige ruimte van het hart is een frequentie, een vibratie die ouder is dan de schepping. Dit is de goddelijke liefde van wie we zijn.
We zijn hier om ons te herinneren wie we zijn, we zijn oneindige zielen van licht, van de goddelijke schepping. Op aarde ervaren we wat het is om in fysieke vorm te leven, om in een menselijk lichaam te zijn, om een geest te hebben, om diep in de hele schepping te duiken.
Door de eeuwen heen hebben we levens gehad die gevuld waren met liefde en schoonheid, maar ook met pijn en lijden. Levens waarin we vanuit onze kern samenleefden met de natuur. En levens waarin we in conflict leefden, zo ver verwijderd van onszelf, zoveel in pijn. Elk van die ervaringen heeft onze ziel doen verruimen, uitbreiden.

Alles wat we oorspronkelijk wilden ervaren hebben we nu voltooid. Door genezing van het verleden zal morgen en de toekomst anders zijn. Want het is niet langer het verleden van karma of lotsbestemming, het gaat niet meer over het individuele pad en dualiteit. We gaan ons bevrijden van reactieve patronen op onze omgeving. Concurreren, wedijveren, vergelijken en veroordelen behoren tot de dualistische afgescheidenheid en zijn onderdeel van de 'denkbubbel'. Ons denkvermogen heeft zijn top bereikt.

De volgende stap gaat over SAMEN, van mij naar wij, van individueel ontwaken in afgescheidenheid naar eenheidsbeleving. Dingen zullen zich ontvouwen als we samen zijn. We krijgen als mensheid een ander potentieel geboden. Het wordt het pad van keuze en verbeelding, het pad van mogelijkheden. En uiteindelijk gaat het er niet om wat er gebeurt, maar om hoe we dat beleven. We leven in de tijd van herinneren en ontwaken. Samen in eenheid delen, onvoorwaardelijk geven en ontvangen, het zijn tekenen van goddelijke onsterfelijkheid.

We zijn op weg weer creactieve, intuitieve wezens te worden die onze gezamenlijke werkelijkheid vormgeven, ten behoeve van alle levende organismen. We worden ons er bewust van dat we middels de ruimte tussen ons en anderen (mensen, dieren, planten enz.) met elkaar verbonden zijn. We staan doorlopend in contact met elkaar, dit is het goddelijke in ons, tussen ons en in de ander. Alles is energie. Zodra we dit eenheidsveld (godsbewustzijn) niet meer willen vernietigen, kan het er zijn, en maken we contact met ons volledige potentieel.

Het is een gegeven in de evolutie van bewustzijn dat dingen niet eerder kunnen plaatsvinden dan dat ze gegeven worden en er zijn. Zolang het er niet is kun je ook geen keuze maken om er wel of niet toegang tot te krijgen. Als we ons in totaliteit weer kunnen ervaren als één bewustZijn , dan zijn we ook weer in staat te zien wat onze individuele inbreng is om het geheel waarachtig aanwezig te laten zijn.
Het zijn de eerste grote stappen van evolutie van bewustZijn naar bewuste evolutie van Zijn.

Noot:
De moeder (India) refereert aan een uitspraak van Sri Aurobindo:
"Reeds in 1910 zei Sri Aurobindo: ‘Het eind van een evolutiestadium wordt gewoonlijk gekenmerkt door een sterke heropleving van alles wat uit de evolutie gaat verdwijnen.’ Iets wat we in deze tijd in toenemende mate waarnemen, en waarvan ik me wel eens afvraag wanneer we de top hierin bereikt hebben.
De condities waarin de mensen op aarde leven zijn het resultaat van hun bewustzijnstoestand."
De Moeder